• Riechens Elektriska AB startades 1989 av Börje Riechen

 • 2005 startades ett nytt bolag i samband med ett generationsskifte där sönerna Pär och Pontus involverades som delägare. Företaget som då hette Riechens Elektriska i Stockholm AB övertog samtliga kunder och senare även namnet Riechens Elektriska AB.

 • Företaget ägs idag till lika delar av sönerna Pär och Pontus Riechen.

 • Riechens Elektriska AB är verksam elinstallatör i Storstockholm med säte i Bromma.

 • I dag finns lager och kontor på Björnssonsgatan 73 i Blackeberg.

 • Riechens Elektriska AB består idag av 3 st anställda. 

 • Sedan starten 2005 har omsättningen legat mellan 5 -10 miljoner per år.

 • Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elektriska installationer och därmed förenlig verksamhet gentemot befintliga kunder. 

 • Bolagets kunder har i huvudsak bestått av kommunala bostadsbolag, församlingar, byggföretag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar och privatkunder. 

 • Bolagets övergripande målsättning är att arbeten ska utföras med hög kvalitet och stor omsorg.

 • Vår målsättning är att våra kunder ska känna stor nöjdhet med våra installationer. Såväl elsäkerhetsmässigt som ekonomiskt och även estetiskt. 

 • Alla installationer utförts fackmässigt enligt avtalade villkor och myndigheters krav. 

 • Riechens Elektriska är medlemmar i Elektriska Intresseorganisationen EIO 

 • Riechens Elektriska innehar F-skattsedel